<center id="ezll0"></center>
     1. <input id="ezll0"></input>
     2. <cite id="ezll0"><strong id="ezll0"></strong></cite>
      <rt id="ezll0"></rt>
      <output id="ezll0"></output>
      <output id="ezll0"></output>

      1. http://www.diypeijian.com/796295/79106.html
      2. http://www.diypeijian.com/836320/124325.html
      3. http://www.diypeijian.com/342932/105898.html
      4. http://www.diypeijian.com/810526/544338.html
      5. http://www.diypeijian.com/49325/23691.html
      6. http://www.diypeijian.com/806552/550965.html
      7. http://www.diypeijian.com/311697/462315.html
      8. http://www.diypeijian.com/411952/717580.html
      9. http://www.diypeijian.com/47214/81749.html
      10. http://www.diypeijian.com/271822/955391.html
      11. http://www.diypeijian.com/737134/549169.html
      12. http://www.diypeijian.com/720699/911705.html
      13. http://www.diypeijian.com/101632/27266.html
      14. http://www.diypeijian.com/489787/368454.html
      15. http://www.diypeijian.com/247594/418590.html
      16. http://www.diypeijian.com/230209/78921.html
      17. http://www.diypeijian.com/251986/567768.html
      18. http://www.diypeijian.com/299452/266303.html
      19. http://www.diypeijian.com/125919/122284.html
      20. http://www.diypeijian.com/862657/606216.html
      21. http://www.diypeijian.com/47517/820614.html
      22. http://www.diypeijian.com/368958/161566.html
      23. http://www.diypeijian.com/9665/858100.html
      24. http://www.diypeijian.com/503288/28680.html
      25. http://www.diypeijian.com/493278/858691.html
      26. http://www.diypeijian.com/76249/237419.html
      27. http://www.diypeijian.com/67490/78881.html
      28. http://www.diypeijian.com/372923/563337.html
      29. http://www.diypeijian.com/109320/269112.html
      30. http://www.diypeijian.com/274447/202617.html
      31. http://www.diypeijian.com/844474/55654.html
      32. http://www.diypeijian.com/456639/200411.html
      33. http://www.diypeijian.com/666839/216631.html
      34. http://www.diypeijian.com/304894/833249.html
      35. http://www.diypeijian.com/274611/435850.html
      36. http://www.diypeijian.com/788/200421.html
      37. http://www.diypeijian.com/423829/768795.html
      38. http://www.diypeijian.com/394790/923776.html
      39. http://www.diypeijian.com/761924/873289.html
      40. http://www.diypeijian.com/17639/221820.html
      41. http://www.diypeijian.com/165755/957925.html
      42. http://www.diypeijian.com/23833/409203.html
      43. http://www.diypeijian.com/596381/136988.html
      44. http://www.diypeijian.com/42360/785589.html
      45. http://www.diypeijian.com/211791/556419.html
      46. http://www.diypeijian.com/88852/244475.html
      47. http://www.diypeijian.com/595971/358201.html
      48. http://www.diypeijian.com/193783/170148.html
      49. http://www.diypeijian.com/69654/604602.html
      50. http://www.diypeijian.com/535766/715946.html
      51. http://www.diypeijian.com/931105/859275.html
      52. http://www.diypeijian.com/783946/149380.html
      53. http://www.diypeijian.com/849197/767183.html
      54. http://www.diypeijian.com/700679/260810.html
      55. http://www.diypeijian.com/599384/964127.html
      56. http://www.diypeijian.com/74179/688541.html
      57. http://www.diypeijian.com/26237/607799.html
      58. http://www.diypeijian.com/289626/624283.html
      59. http://www.diypeijian.com/412207/156571.html
      60. http://www.diypeijian.com/967722/109902.html
      61. http://www.diypeijian.com/70427/783587.html
      62. http://www.diypeijian.com/667810/992835.html
      63. http://www.diypeijian.com/846641/38831.html
      64. http://www.diypeijian.com/939103/663516.html
      65. http://www.diypeijian.com/720137/707317.html
      66. http://www.diypeijian.com/425772/79012.html
      67. http://www.diypeijian.com/206553/134782.html
      68. http://www.diypeijian.com/503656/605215.html
      69. http://www.diypeijian.com/439661/79426.html
      70. http://www.diypeijian.com/930675/693342.html
      71. http://www.diypeijian.com/235398/38821.html
      72. http://www.diypeijian.com/627422/410815.html
      73. http://www.diypeijian.com/962339/347956.html
      74. http://www.diypeijian.com/326732/303718.html
      75. http://www.diypeijian.com/524289/238469.html
      76. http://www.diypeijian.com/62613/417967.html
      77. http://www.diypeijian.com/347112/478331.html
      78. http://www.diypeijian.com/941473/113712.html
      79. http://www.diypeijian.com/915243/251104.html
      80. http://www.diypeijian.com/957916/303902.html
      81. http://www.diypeijian.com/203803/752546.html
      82. http://www.diypeijian.com/826358/744607.html
      83. http://www.diypeijian.com/984401/971949.html
      84. http://www.diypeijian.com/173579/712575.html
      85. http://www.diypeijian.com/254591/60935.html
      86. http://www.diypeijian.com/266419/621464.html
      87. http://www.diypeijian.com/307460/846640.html
      88. http://www.diypeijian.com/75593/150516.html
      89. http://www.diypeijian.com/825212/976257.html
      90. http://www.diypeijian.com/662263/406588.html
      91. http://www.diypeijian.com/858255/84528.html
      92. http://www.diypeijian.com/706810/644438.html
      93. http://www.diypeijian.com/786939/898324.html
      94. http://www.diypeijian.com/699221/995605.html
      95. http://www.diypeijian.com/4130/416782.html
      96. http://www.diypeijian.com/963777/775628.html
      97. http://www.diypeijian.com/750903/300143.html
      98. http://www.diypeijian.com/897110/59668.html
      99. http://www.diypeijian.com/267683/244698.html
      100. http://www.diypeijian.com/10372/507863.html
      101. http://www.diypeijian.com/347684/71923.html
      102. http://www.diypeijian.com/805919/733323.html
      103. http://www.diypeijian.com/127484/870286.html
      104. http://www.diypeijian.com/419776/541519.html
      105. http://www.diypeijian.com/709677/64538.html
      106. http://www.diypeijian.com/165949/569770.html
      107. http://www.diypeijian.com/126735/743731.html
      108. http://www.diypeijian.com/330105/5491.html
      109. http://www.diypeijian.com/610395/44252.html
      110. http://www.diypeijian.com/48475/878866.html
      111. http://www.diypeijian.com/28045/441633.html
      112. http://www.diypeijian.com/279704/469700.html
      113. http://www.diypeijian.com/152558/701932.html
      114. http://www.diypeijian.com/889227/245660.html
      115. http://www.diypeijian.com/597566/515930.html
      116. http://www.diypeijian.com/363973/544338.html
      117. http://www.diypeijian.com/159332/718134.html
      118. http://www.diypeijian.com/49778/66685.html
      119. http://www.diypeijian.com/195358/928965.html
      120. http://www.diypeijian.com/756143/335556.html
      121. http://www.diypeijian.com/464229/993856.html
      122. http://www.diypeijian.com/744703/711127.html
      123. http://www.diypeijian.com/955556/137930.html
      124. http://www.diypeijian.com/420757/775812.html
      125. http://www.diypeijian.com/767920/123479.html
      126. http://www.diypeijian.com/637839/226835.html
      127. http://www.diypeijian.com/199779/912765.html
      128. http://www.diypeijian.com/41950/192364.html
      129. http://www.diypeijian.com/950521/703178.html
      130. http://www.diypeijian.com/45412/962204.html
      131. http://www.diypeijian.com/527749/320104.html
      132. http://www.diypeijian.com/690271/686858.html
      133. http://www.diypeijian.com/395528/362156.html
      134. http://www.diypeijian.com/207981/368405.html
      135. http://www.diypeijian.com/775560/509924.html
      136. http://www.diypeijian.com/655246/826242.html
      137. http://www.diypeijian.com/22757/939743.html
      138. http://www.diypeijian.com/96502/868672.html
      139. http://www.diypeijian.com/742691/515552.html
      140. http://www.diypeijian.com/204173/132984.html
      141. http://www.diypeijian.com/782741/972572.html
      142. http://www.diypeijian.com/467620/17616.html
      143. http://www.diypeijian.com/559722/720379.html
      144. http://www.diypeijian.com/10978/444307.html
      145. http://www.diypeijian.com/900665/808467.html
      146. http://www.diypeijian.com/29378/7664.html
      147. http://www.diypeijian.com/35645/827825.html
      148. http://www.diypeijian.com/816765/599810.html
      149. http://www.diypeijian.com/470623/263241.html
      150. http://www.diypeijian.com/84356/228653.html
      151. http://www.diypeijian.com/623641/28811.html
      152. http://www.diypeijian.com/760903/523113.html
      153. http://www.diypeijian.com/695917/672331.html
      154. http://www.diypeijian.com/23217/830450.html
      155. http://www.diypeijian.com/362778/533754.html
      156. http://www.diypeijian.com/473442/440671.html
      157. http://www.diypeijian.com/273630/7830.html
      158. http://www.diypeijian.com/258197/642620.html
      159. http://www.diypeijian.com/393158/971571.html
      160. http://www.diypeijian.com/90155/674662.html
      161. http://www.diypeijian.com/24468/454850.html
      162. http://www.diypeijian.com/82488/4996.html
      163. http://www.diypeijian.com/299413/858264.html
      164. http://www.diypeijian.com/234755/763383.html
      165. http://www.diypeijian.com/498293/679841.html
      166. http://www.diypeijian.com/439786/173220.html
      167. http://www.diypeijian.com/810789/176348.html
      168. http://www.diypeijian.com/376286/488903.html
      169. http://www.diypeijian.com/136667/54906.html
      170. http://www.diypeijian.com/89485/279849.html
      171. http://www.diypeijian.com/749573/765181.html
      172. http://www.diypeijian.com/90660/252240.html
      173. http://www.diypeijian.com/680445/657500.html
      174. http://www.diypeijian.com/371718/920336.html
      175. http://www.diypeijian.com/702487/48900.html
      176. http://www.diypeijian.com/432963/971824.html
      177. http://www.diypeijian.com/637169/555349.html
      178. http://www.diypeijian.com/526242/7199.html
      179. http://www.diypeijian.com/688443/625429.html
      180. http://www.diypeijian.com/911735/306721.html
      181. http://www.diypeijian.com/940695/936924.html
      182. http://www.diypeijian.com/310657/606653.html
      183. http://www.diypeijian.com/756919/122169.html
      184. http://www.diypeijian.com/902493/258236.html
      185. http://www.diypeijian.com/880849/23620.html
      186. http://www.diypeijian.com/812150/914757.html
      187. http://www.diypeijian.com/636664/42929.html
      188. http://www.diypeijian.com/588925/128776.html
      189. http://www.diypeijian.com/742895/719950.html
      190. http://www.diypeijian.com/702730/117532.html
      191. http://www.diypeijian.com/779554/503550.html
      192. http://www.diypeijian.com/972980/735782.html
      193. http://www.diypeijian.com/117648/666644.html
      194. http://www.diypeijian.com/87275/83692.html
      195. http://www.diypeijian.com/92084/46090.html
      196. http://www.diypeijian.com/550897/721147.html
      197. http://www.diypeijian.com/190333/545911.html
      198. http://www.diypeijian.com/61224/843453.html
      199. http://www.diypeijian.com/399795/356403.html
      200. http://www.diypeijian.com/503725/500905.html
      201. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
       • 福彩开奖
       • 体彩开奖
       • 足彩开奖

       福彩3D 2018268期 星期二 10-02

       • 7
       • 2
       • 8

       双色球 2018115期 星期二 10-02

       • 01
       • 13
       • 19
       • 24
       • 26
       • 29
       • 11
       奖池滚存:1121020227 走势 详情

       七乐彩 2018115期 星期一 10-01

       • 04
       • 07
       • 13
       • 17
       • 18
       • 20
       • 23
       • 15
       更多开奖

       排列5 2018268期 星期二 10-02

       • 1
       • 8
       • 7
       • 7
       • 1

       七星彩 2018115期 星期二 10-02

       • 0
       • 0
       • 5
       • 8
       • 7
       • 2
       • 6
       奖池滚存:40554213 走势 详情

       超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

       • 02
       • 06
       • 13
       • 18
       • 25
       • 01
       • 02
       奖池滚存:6535370887 走势 详情
       更多开奖

       足球竞技

       彩票资讯

       更多

       足球赛事

       查看更多

       场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
       周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
       周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
       周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
       周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
       周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
       周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
       周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
       周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
       周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
       周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

       联赛积分榜

       • 中超
       • 英超
       • 意甲
       • 西甲
       • 德甲
       • 法甲
       排名 球队 积分
       1 上海上港集团 17 4 3 55
       2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
       3 北京中赫国安 13 6 5 45
       4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
       5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
       6 河北华夏幸福 8 8 8 32
       7 北京人和 7 9 8 30
       8 上海绿地申花 8 6 10 30
       9 广州富力 8 5 11 29
       10 长春亚泰 8 5 11 29
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 曼彻斯特城 6 1 0 19
       2 利物浦 6 1 0 19
       3 切尔西 5 2 0 17
       4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
       5 阿森纳 5 0 2 15
       6 沃特福德 4 1 2 13
       7 伯恩茅斯 4 1 2 13
       8 莱斯特城 4 0 3 12
       9 狼队 3 3 1 12
       10 曼彻斯特联 3 1 3 10
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 尤文图斯 7 0 0 21
       2 那不勒斯 5 0 2 15
       3 佛罗伦萨 4 1 2 13
       4 国际米兰 4 1 2 13
       5 森索罗 4 1 2 13
       6 拉齐奥 4 0 3 12
       7 热那亚 4 0 2 12
       8 桑普多利亚 3 2 2 11
       9 罗马 3 2 2 11
       10 帕尔马1913 3 1 3 10
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 巴塞罗那 4 2 1 14
       2 皇家马德里 4 2 1 14
       3 塞维利亚 4 1 2 13
       4 马德里竞技 3 3 1 12
       5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
       6 阿拉维斯 3 2 2 11
       7 西班牙人 3 2 2 11
       8 塞尔塔 2 4 1 10
       9 赫塔菲 2 3 2 9
       10 瓦拉多利德 2 3 2 9
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 多特蒙德 4 2 0 14
       2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
       3 柏林赫塔 4 1 1 13
       4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
       5 云达不莱梅 3 2 1 11
       6 莱比锡红牛 3 2 1 11
       7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
       8 奥格斯堡 2 2 2 8
       9 美因茨 2 2 2 8
       10 纽伦堡 2 2 2 8
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
       2 里尔 5 1 2 16
       3 蒙彼利埃 4 3 1 15
       4 圣埃蒂安 4 3 1 15
       5 里昂 4 2 2 14
       6 马赛 4 1 3 13
       7 图卢兹 3 3 2 12
       8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
       9 波尔多 3 2 3 11
       10 卡昂 2 4 2 10
       查看更多

       栏目介绍


        捷报比分,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
        提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
        超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
        超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
        彩票有风险,购注需谨慎。捷报比分愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

       永盛彩票 博乐彩票 乐福彩票 凤凰888彩票 89彩票 119彩票平台 好彩票 五八彩票 盈发彩票