<center id="ezll0"></center>
     1. <input id="ezll0"></input>
     2. <cite id="ezll0"><strong id="ezll0"></strong></cite>
      <rt id="ezll0"></rt>
      <output id="ezll0"></output>
      <output id="ezll0"></output>

      1. http://www.diypeijian.com/605509/111303.html
      2. http://www.diypeijian.com/249218/195845.html
      3. http://www.diypeijian.com/62145/534466.html
      4. http://www.diypeijian.com/579750/178312.html
      5. http://www.diypeijian.com/648918/379740.html
      6. http://www.diypeijian.com/32463/985574.html
      7. http://www.diypeijian.com/931297/852664.html
      8. http://www.diypeijian.com/439515/492337.html
      9. http://www.diypeijian.com/97495/889800.html
      10. http://www.diypeijian.com/737425/369342.html
      11. http://www.diypeijian.com/64645/117672.html
      12. http://www.diypeijian.com/617305/443804.html
      13. http://www.diypeijian.com/14628/455849.html
      14. http://www.diypeijian.com/839882/892931.html
      15. http://www.diypeijian.com/651145/122805.html
      16. http://www.diypeijian.com/630867/328367.html
      17. http://www.diypeijian.com/4411/651108.html
      18. http://www.diypeijian.com/647240/23190.html
      19. http://www.diypeijian.com/44764/836458.html
      20. http://www.diypeijian.com/639810/593211.html
      21. http://www.diypeijian.com/583981/925126.html
      22. http://www.diypeijian.com/692896/712945.html
      23. http://www.diypeijian.com/85325/64780.html
      24. http://www.diypeijian.com/990674/684368.html
      25. http://www.diypeijian.com/647946/729768.html
      26. http://www.diypeijian.com/512749/210893.html
      27. http://www.diypeijian.com/130367/22383.html
      28. http://www.diypeijian.com/419883/794639.html
      29. http://www.diypeijian.com/454464/280769.html
      30. http://www.diypeijian.com/438353/16980.html
      31. http://www.diypeijian.com/70235/107179.html
      32. http://www.diypeijian.com/78311/899488.html
      33. http://www.diypeijian.com/335795/6268.html
      34. http://www.diypeijian.com/508939/656819.html
      35. http://www.diypeijian.com/50931/326237.html
      36. http://www.diypeijian.com/567738/294106.html
      37. http://www.diypeijian.com/25369/13407.html
      38. http://www.diypeijian.com/448396/695218.html
      39. http://www.diypeijian.com/848759/414259.html
      40. http://www.diypeijian.com/522821/282160.html
      41. http://www.diypeijian.com/363212/350744.html
      42. http://www.diypeijian.com/40987/27227.html
      43. http://www.diypeijian.com/714241/280480.html
      44. http://www.diypeijian.com/741784/922478.html
      45. http://www.diypeijian.com/108312/289873.html
      46. http://www.diypeijian.com/443808/108436.html
      47. http://www.diypeijian.com/619402/540224.html
      48. http://www.diypeijian.com/615/659343.html
      49. http://www.diypeijian.com/30526/936170.html
      50. http://www.diypeijian.com/617396/373218.html
      51. http://www.diypeijian.com/558151/256617.html
      52. http://www.diypeijian.com/190427/920765.html
      53. http://www.diypeijian.com/396633/610971.html
      54. http://www.diypeijian.com/174473/76897.html
      55. http://www.diypeijian.com/461987/60966.html
      56. http://www.diypeijian.com/296533/993772.html
      57. http://www.diypeijian.com/316516/976660.html
      58. http://www.diypeijian.com/564219/196557.html
      59. http://www.diypeijian.com/772782/82765.html
      60. http://www.diypeijian.com/686795/62584.html
      61. http://www.diypeijian.com/992263/335824.html
      62. http://www.diypeijian.com/414651/789956.html
      63. http://www.diypeijian.com/312194/171532.html
      64. http://www.diypeijian.com/597673/650495.html
      65. http://www.diypeijian.com/495538/193393.html
      66. http://www.diypeijian.com/505226/9663.html
      67. http://www.diypeijian.com/527570/675520.html
      68. http://www.diypeijian.com/377222/360238.html
      69. http://www.diypeijian.com/610331/824508.html
      70. http://www.diypeijian.com/880502/318196.html
      71. http://www.diypeijian.com/243703/358558.html
      72. http://www.diypeijian.com/448264/336375.html
      73. http://www.diypeijian.com/702229/173373.html
      74. http://www.diypeijian.com/176508/807652.html
      75. http://www.diypeijian.com/294948/731609.html
      76. http://www.diypeijian.com/170469/768291.html
      77. http://www.diypeijian.com/81252/646557.html
      78. http://www.diypeijian.com/835684/950601.html
      79. http://www.diypeijian.com/413258/879402.html
      80. http://www.diypeijian.com/469867/16712.html
      81. http://www.diypeijian.com/898652/629924.html
      82. http://www.diypeijian.com/6043/269308.html
      83. http://www.diypeijian.com/194171/20187.html
      84. http://www.diypeijian.com/29718/445905.html
      85. http://www.diypeijian.com/7149/576904.html
      86. http://www.diypeijian.com/427276/25365.html
      87. http://www.diypeijian.com/68883/95528.html
      88. http://www.diypeijian.com/237119/191903.html
      89. http://www.diypeijian.com/608746/207890.html
      90. http://www.diypeijian.com/253391/723923.html
      91. http://www.diypeijian.com/914441/773135.html
      92. http://www.diypeijian.com/99236/785341.html
      93. http://www.diypeijian.com/744787/442576.html
      94. http://www.diypeijian.com/149708/330819.html
      95. http://www.diypeijian.com/748147/285646.html
      96. http://www.diypeijian.com/539710/687371.html
      97. http://www.diypeijian.com/119290/428950.html
      98. http://www.diypeijian.com/929134/594439.html
      99. http://www.diypeijian.com/489821/282965.html
      100. http://www.diypeijian.com/81318/196751.html
      101. http://www.diypeijian.com/664963/36719.html
      102. http://www.diypeijian.com/739943/693183.html
      103. http://www.diypeijian.com/245127/426948.html
      104. http://www.diypeijian.com/804653/114991.html
      105. http://www.diypeijian.com/702262/755761.html
      106. http://www.diypeijian.com/633837/298981.html
      107. http://www.diypeijian.com/27793/4786.html
      108. http://www.diypeijian.com/3108/535735.html
      109. http://www.diypeijian.com/592730/319325.html
      110. http://www.diypeijian.com/697191/490979.html
      111. http://www.diypeijian.com/647657/795318.html
      112. http://www.diypeijian.com/778466/410416.html
      113. http://www.diypeijian.com/958357/495856.html
      114. http://www.diypeijian.com/437897/358397.html
      115. http://www.diypeijian.com/811466/765288.html
      116. http://www.diypeijian.com/372609/747303.html
      117. http://www.diypeijian.com/445261/915760.html
      118. http://www.diypeijian.com/60458/47247.html
      119. http://www.diypeijian.com/96340/467733.html
      120. http://www.diypeijian.com/58229/978245.html
      121. http://www.diypeijian.com/871621/792992.html
      122. http://www.diypeijian.com/672905/977339.html
      123. http://www.diypeijian.com/853541/840685.html
      124. http://www.diypeijian.com/811821/604610.html
      125. http://www.diypeijian.com/220746/723118.html
      126. http://www.diypeijian.com/299697/674519.html
      127. http://www.diypeijian.com/658829/806973.html
      128. http://www.diypeijian.com/436702/518718.html
      129. http://www.diypeijian.com/61203/758508.html
      130. http://www.diypeijian.com/936236/5291.html
      131. http://www.diypeijian.com/648241/507191.html
      132. http://www.diypeijian.com/165530/185546.html
      133. http://www.diypeijian.com/182997/780819.html
      134. http://www.diypeijian.com/364535/25869.html
      135. http://www.diypeijian.com/498702/935425.html
      136. http://www.diypeijian.com/838138/920121.html
      137. http://www.diypeijian.com/360370/2531.html
      138. http://www.diypeijian.com/666903/298659.html
      139. http://www.diypeijian.com/415908/369730.html
      140. http://www.diypeijian.com/986835/296979.html
      141. http://www.diypeijian.com/653985/1242.html
      142. http://www.diypeijian.com/147867/456623.html
      143. http://www.diypeijian.com/235406/705389.html
      144. http://www.diypeijian.com/212350/327849.html
      145. http://www.diypeijian.com/482975/436958.html
      146. http://www.diypeijian.com/14375/447358.html
      147. http://www.diypeijian.com/966910/338344.html
      148. http://www.diypeijian.com/572421/10854.html
      149. http://www.diypeijian.com/826708/780914.html
      150. http://www.diypeijian.com/713273/89256.html
      151. http://www.diypeijian.com/273539/966811.html
      152. http://www.diypeijian.com/639356/73273.html
      153. http://www.diypeijian.com/394631/897548.html
      154. http://www.diypeijian.com/54324/718113.html
      155. http://www.diypeijian.com/164690/506962.html
      156. http://www.diypeijian.com/815986/286131.html
      157. http://www.diypeijian.com/282486/108630.html
      158. http://www.diypeijian.com/331502/6402.html
      159. http://www.diypeijian.com/136728/412451.html
      160. http://www.diypeijian.com/756411/710910.html
      161. http://www.diypeijian.com/929584/656856.html
      162. http://www.diypeijian.com/567738/393432.html
      163. http://www.diypeijian.com/5696/124679.html
      164. http://www.diypeijian.com/654697/608775.html
      165. http://www.diypeijian.com/138986/963775.html
      166. http://www.diypeijian.com/485334/633994.html
      167. http://www.diypeijian.com/829356/816145.html
      168. http://www.diypeijian.com/660315/292653.html
      169. http://www.diypeijian.com/695189/327688.html
      170. http://www.diypeijian.com/667388/36549.html
      171. http://www.diypeijian.com/259624/440574.html
      172. http://www.diypeijian.com/239571/548909.html
      173. http://www.diypeijian.com/42118/512101.html
      174. http://www.diypeijian.com/303635/740292.html
      175. http://www.diypeijian.com/218744/44405.html
      176. http://www.diypeijian.com/134693/798965.html
      177. http://www.diypeijian.com/462278/416455.html
      178. http://www.diypeijian.com/926255/554238.html
      179. http://www.diypeijian.com/61364/725764.html
      180. http://www.diypeijian.com/906689/82728.html
      181. http://www.diypeijian.com/430956/95617.html
      182. http://www.diypeijian.com/24225/646945.html
      183. http://www.diypeijian.com/428964/554961.html
      184. http://www.diypeijian.com/105595/246574.html
      185. http://www.diypeijian.com/758124/939301.html
      186. http://www.diypeijian.com/556789/312479.html
      187. http://www.diypeijian.com/334439/54467.html
      188. http://www.diypeijian.com/426436/636481.html
      189. http://www.diypeijian.com/17671/194910.html
      190. http://www.diypeijian.com/937782/887183.html
      191. http://www.diypeijian.com/883538/515199.html
      192. http://www.diypeijian.com/77186/741652.html
      193. http://www.diypeijian.com/808880/630120.html
      194. http://www.diypeijian.com/501800/938461.html
      195. http://www.diypeijian.com/92294/327205.html
      196. http://www.diypeijian.com/672744/366211.html
      197. http://www.diypeijian.com/371703/552463.html
      198. http://www.diypeijian.com/172442/741520.html
      199. http://www.diypeijian.com/730286/874492.html
      200. http://www.diypeijian.com/22710/404315.html
      201. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
       • 福彩开奖
       • 体彩开奖
       • 足彩开奖

       福彩3D 2018268期 星期二 10-02

       • 7
       • 2
       • 8

       双色球 2018115期 星期二 10-02

       • 01
       • 13
       • 19
       • 24
       • 26
       • 29
       • 11
       奖池滚存:1121020227 走势 详情

       七乐彩 2018115期 星期一 10-01

       • 04
       • 07
       • 13
       • 17
       • 18
       • 20
       • 23
       • 15
       更多开奖

       排列5 2018268期 星期二 10-02

       • 1
       • 8
       • 7
       • 7
       • 1

       七星彩 2018115期 星期二 10-02

       • 0
       • 0
       • 5
       • 8
       • 7
       • 2
       • 6
       奖池滚存:40554213 走势 详情

       超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

       • 02
       • 06
       • 13
       • 18
       • 25
       • 01
       • 02
       奖池滚存:6535370887 走势 详情
       更多开奖

       足球竞技

       彩票资讯

       更多

       足球赛事

       查看更多

       场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
       周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
       周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
       周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
       周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
       周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
       周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
       周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
       周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
       周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
       周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

       联赛积分榜

       • 中超
       • 英超
       • 意甲
       • 西甲
       • 德甲
       • 法甲
       排名 球队 积分
       1 上海上港集团 17 4 3 55
       2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
       3 北京中赫国安 13 6 5 45
       4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
       5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
       6 河北华夏幸福 8 8 8 32
       7 北京人和 7 9 8 30
       8 上海绿地申花 8 6 10 30
       9 广州富力 8 5 11 29
       10 长春亚泰 8 5 11 29
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 曼彻斯特城 6 1 0 19
       2 利物浦 6 1 0 19
       3 切尔西 5 2 0 17
       4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
       5 阿森纳 5 0 2 15
       6 沃特福德 4 1 2 13
       7 伯恩茅斯 4 1 2 13
       8 莱斯特城 4 0 3 12
       9 狼队 3 3 1 12
       10 曼彻斯特联 3 1 3 10
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 尤文图斯 7 0 0 21
       2 那不勒斯 5 0 2 15
       3 佛罗伦萨 4 1 2 13
       4 国际米兰 4 1 2 13
       5 森索罗 4 1 2 13
       6 拉齐奥 4 0 3 12
       7 热那亚 4 0 2 12
       8 桑普多利亚 3 2 2 11
       9 罗马 3 2 2 11
       10 帕尔马1913 3 1 3 10
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 巴塞罗那 4 2 1 14
       2 皇家马德里 4 2 1 14
       3 塞维利亚 4 1 2 13
       4 马德里竞技 3 3 1 12
       5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
       6 阿拉维斯 3 2 2 11
       7 西班牙人 3 2 2 11
       8 塞尔塔 2 4 1 10
       9 赫塔菲 2 3 2 9
       10 瓦拉多利德 2 3 2 9
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 多特蒙德 4 2 0 14
       2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
       3 柏林赫塔 4 1 1 13
       4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
       5 云达不莱梅 3 2 1 11
       6 莱比锡红牛 3 2 1 11
       7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
       8 奥格斯堡 2 2 2 8
       9 美因茨 2 2 2 8
       10 纽伦堡 2 2 2 8
       查看更多
       排名 球队 积分
       1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
       2 里尔 5 1 2 16
       3 蒙彼利埃 4 3 1 15
       4 圣埃蒂安 4 3 1 15
       5 里昂 4 2 2 14
       6 马赛 4 1 3 13
       7 图卢兹 3 3 2 12
       8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
       9 波尔多 3 2 3 11
       10 卡昂 2 4 2 10
       查看更多

       栏目介绍


        捷报比分,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
        提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
        超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
        超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
        彩票有风险,购注需谨慎。捷报比分愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

       永盛彩票 博乐彩票 乐福彩票 凤凰888彩票 89彩票 119彩票平台 好彩票 五八彩票 盈发彩票